Workshop Krizové stavy u vytrvalostních sportovních výkonů

Inkospor se stal hrdým partnerem konference "Krizové stavy u vytrvalostních sportovních výkonů aneb jak bránit tragédiím a řešit je když nastanou ", kterou pořádá Aesculap Akademie.

Termín: 19.6.2019 

Pro koho: Kurz je určen všem zdravotníkům, trenérům, organizátorům sportovních akcí či zástupcům sportovních svazů

Místo konání: Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8

Registrační poplatek: 1200 Kč | Registrační poplatek je splatný před akcí dle pokynů zaslaných každému přihlášenému do emailu.

Úvodní slovo prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D., FCMA | Odborného garanta workshopu

Vážení a milí sportovní příznivci,

každý rok jsme svědky náhlých a nejednou i život ohrožujících situací, které postihnou jak profesionální sportovce tak i nadšené hobíky. Přichází obvykle neočekávaně, ať už v tréninku nebo během závodů. Nejsou-li včas rozpoznány a správně řešeny, mohou vyústit v nezvratnou tragédii. 

A naopak. Připravený a vzdělaný trenér, pořadatel či sám sportovec má v rukou řadu opatření a nástrojů, jak těmto tragédiím předcházet, případně jak je efektivně řešit, nastanou-li. Srdečně zveme na neformální a prakticky zaměřený workshop všechny, kteří mají zájem nejen o nejlepší sportovnívýkony, ale i o zdraví všech sportovců.


Program:

09:30 Registrace

09:50 Úvodní slovo | prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

10:00 Sport a přehřátí | doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

11:00 Tragédie jako nástroj poučení | prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

12:00 Oběd

13:00 Proč a jak často někteří atleti kolabují | doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

13:15 Když sportovec zkolabuje aneb jak jej postavit zpátky na nohy (ne do závodu)

          Modelové situace s využitím simulátoru, jejich praktické řešení. | MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.

14:00 Krizové stavy z pohledu organizátora sportovních akcí

          Václav Skřivánek, Race Director, RunCzech

          Michal Piloušek, technický ředitel, XTERRA Czech

14:30 Moderovaná diskuze nad vybranými tématy | prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

15:00 Ukončení workshopu

 

Registrujte se na stránkách Aesculap Akademie.    AAK_logo_CZ_228x100
 

Odborný Garant kurzu | prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

 

Promoval na Lékařské fakultě v Plzni v roce 1993, získal specializovanou způsobilost ve vnitřním lékařství a v intenzivní medicíně. Část svého Ph.D. studia absolvoval na univerzitě v německém Ulmu. V roce 2009 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.

Od roku 2006 je přednostou I. Interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni. Současně působí jako vedoucí výzkumného programu Biomedicínského centra při Lékařské fakultě v Plzni, je koordinátorem celofakultního výzkumného záměru.

Je nositelem řady národních a mezinárodních ocenění a vědeckých stipendií, recenzentem prestižních zahraničních časopisů, přednesl desítky přednášek na našich i zahraničních vědeckých fórech. Je autorem více než 150 vědeckých publikací a třech monografií. Je také členem vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky.

Vedle svého zaměstnání se mnoho let věnuje závodně triatlonu na olympijských tratích a v polovičním ironmanu. V roce 2016 byl vítězem Českého poháru své věkové skupiny v olympijském triatlonu, letos se chystá na mistrovství světa série Challenge. Medailové pozice má na svém kontě i v cyklo maratonech horských kol, v roce 2010 získal s fotbalovým týmem Fakultní nemocnice Plzeň v irském Dublinu neoficiální titul Mistra Evropy nemocničních týmů v malé kopané.

V rámci sportu spojuje svou vášeň pro medicínu a tzv. „evidence based“ postupy (tedy postupy založené na důkazech), a proto trvale sleduje a kriticky hodnotí nejnovější výsledky a trendy ve sportovní vědě.