K čemu slouží doplňky stravy a pro koho jsou určené?

hodiny-ikonka Doba čtení: 4 minuty

Začínáš sportovat, a kromě potřebného vybavení jsi pořídil/a i doplňky stravy, bez kterých se jako sportovec nemůžeš obejít? Nebo už dávno pravidelně sportuješ a nevěříš, že doplňky stravy mohou zlepšit tvůj výkon? Jsou doplňky stravy přeceňovaným placebem nebo mohou opravdu zlepšit sportovní výkon? Nejen na tyto otázky najdeš odpověď v dnešním článku.

 

Co jsou to doplňky stravy a pro koho jsou určené?

Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/46/ES definuje doplňky stravy jako: „Potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích.“

Již samotná definice poukazuje na to, že doplňky stravy slouží k doplnění běžné (racionální) stravy, když není možné ji dodržet v plném rozsahu. Takový moment může nastat u sportovců, kteří jsou vlivem tréninků značně fyzicky zatížení nebo u jedinců kteří následkem zdravotního omezení musí vyřadit určité potraviny či skupinu potravin z jídelníčku. Doplňky stravy představují vrchol pomyslné pyramidy (viz obrázek 1), které nenahradí plnohodnotnou a pestrou stravu. Nicméně i přes to bývají velmi často přeceňovány a v pyramidě priorit mnohých lidí dominují, přestože nemají zvládnuté základní principy výživy.

Energetická bilance

Obrázek 1: Postavení doplňků stravy v nutriční pyramidě, Zdroj: vlastní

V dnešní době je na trhu nespočet doplňků stravy, které lákají svými tvrzeními a některé slibují téměř zázraky na počkání. Vzhledem k tomu, že na doplňky stravy se vztahuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, tak tvrzení uváděná na obalech a v doprovodných materiálech nejsou po odborné stránce posuzovány. Nicméně jednou z cest, kterou se lze řídit abychom poznali, zda doplněk stravy či látka může mít pozitivní vliv na podporu výkonnosti je hierarchický systém australského institutu sportu, který dělí doplňky stravy podle vědecké evidence do čtyř kategorií:

 

Hierarchický systém australského institutu sportu

Kategorie A – Ověřené doplňky stravy, které účinkují v souladu s tvrzeními a jsou bezpečné

Do této kategorie patří sportovní nápoje, gely a tyčinky, proteinové přípravky, železo a vápník, vitamin D, probiotika, kofein, B-alanin, bikarbonát nebo kreatin. 

Kategorie B – Nedostatečně silně ověřený účinek relevantními studiemi

Pravděpodobně mohou mít pozitivní vliv na zdraví a výkonnost sportovce, ale je nutný další výzkum, který by tuto skutečnost potvrdil.

Do této kategorie patří například rybí olej, karnitin, kolagen, glutamin, kurkumin nebo vitamin C.   

Kategorie C – Neúčinkují v souladu s tvrzeními, mají neutrální účinek nebo mohou zhoršit výkonnost.

Bez vědeckých důkazů o pozitivních účincích.

Do této kategorie patří BCAA, HMB, tyrosin nebo vitamin E.

Kategorie D - Látky a substance s potenciálním rizikem kontaminace dopingovými látkami.

Zřejmě neúčinné, nebezpečné nebo rizikové bez vědecké podpory.

Tato kategorie zahrnuje růstové hormony, prohormony, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARMS) efedrin, sibutramin apod.

 

 

Rozdělení doplňků stravy dle aktivity

Pokud se zaměříme na výše uvedené doplňky stravy, které mají prokázaný efekt, můžeme je následně rozdělit dle typu aktivity, kde naleznou své využití.

  • doplňky stravy pro silové sportovce (proteinové přípravky nebo kreatin)

  • vytrvalostní sportovce (sportovní nápoje, gely a tyčinky)

  • doplňky stravy, které jsou vhodné pro sportovce obou odvětví (železo, vápník, vitamin D)

Sportovní nápoje, gely a tyčinky mohou být příkladem doplňků stravy pro vytrvalostní sportovce u zatížení trvající více jak 60 minut. V tomto případě jsou klíčové pro udržení výkonu, jelikož jednoduché sacharidy (glukóza, fruktóza), které nalezneme v jejich složení, pomohou doplnit energii pro zatěžované svaly.

Naopak pro silové sportovce patří k nejvíce užívaným suplementům proteinové prášky. Bílkoviny jsou základní stavební jednotkou pro výstavbu svalů, orgánů nebo hormonů. Proteinový přípravek je jednoduchou cestou, jak doplnit celkové denní množství bílkovin, které je u silových sportovců větší než u běžné populace.

Dalším hojně užívaným doplňkem stravy pro silové sportovce je kreatin. Kreatin je tělu vlastní látka, která se tvoří především v játrech a ve formě kreatinfosfátu slouží k obnově základní energetické sloučeniny ATP čímž poskytuje energii pro krátkodobý sportovní výkon. Kreatin má také pozitivní vliv na zvýšení svalové síly a svalového objemu, a právě pro tyto účinky je hojně suplementován silovými sportovci bez ohledu na pohlaví. Přirozeně jej najdeme i ve stravě, a to převážně v mase a rybách.

 

Závěrem

Existují doplňky stravy, které má smysl v určitých situacích suplementovat a mají pozitivní vliv na výkon. Nicméně pokud byste si měli z dnešního článku odnést pouze jednu informaci, byla by to: „Doplňky stravy jsou pouze doplňkem vyvážené stravy, nikoli jeho náhradou a nemohou spasit chudý a nevyvážený jídelníček.“

 

autor-ikonka Autor: Mgr. Andrea Martincová

  • absolventka oboru Regenerace a výživa ve sportu a Aplikovaná kineziologie na Masarykově univerzitě v Brně, v současné době zde studuje také doktorský studijní program Kinantropologie

 

Zdroje:

SZPI, Právní předpisy vztahující se k doplňkům stravy a obecné informace o doplňcích stravy. Dostupné z: https://www.szpi.gov.cz/clanek/zakladni-prehled-pravnich-predpisu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

The Australian Institute of Sport, Benefits and risks of using supplements and sports foods. Dostupné z: https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements

Greenwood, M., Matthew B. Cooke, Tim Ziegenfuss, Douglas S. Kalman, & Jose Antonio. (2015). Nutritional Supplements in Sports and Exercise. Springer Cham. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-18230-8