Konference "Specifika výživy výkonnostních sportovců"

Inkospor se stal hrdým partnerem konference "SPECIFIKA VÝŽIVY VÝKONNOSTNÍCH SPORTOVCŮ", kterou pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity. 

Termín: 11.12.2018 

Pro koho: 

Konference je určena pro trenéry, členy realizačních týmů sportovních klubů a organizací, sportovce, a dále všechny zájemce o problematiku sportovní   výživy. 

Místo konání: Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, 180 00 Praha 8

Registrační poplatek: 1000 Kč | Registrační poplatek je splatný před akcí dle pokynů zaslaných každému přihlášenému do emailu.

 

PROGRAM

ÚTERÝ 11. PROSINCE 2018

9:30 Registrace účastníků

10:00 I. BLOK: Proteiny ve výkonnostním sportu

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

Proč sportovec potřebuje proteiny Kolik proteinů, jaké a kdy? Proteiny a typ zátěže
Mýty a omyly

10:45 II. BLOK: Sacharidy jako klíčová komponenta sportovního výkonu

doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

Vztah mezi sportovním výkonem a spotřebou sacharidů

Biochemická struktura sacharidů

Vstřebávání, metabolismus a tělesné zásoby sacharidů

Zdroje sacharidů Dávkování a načasování Praktická doporučení

12:00 Oběd

13:00 III. BLOK: Energetická dostupnost jako nový nástroj pro hodnocení energetické potřeby sportovců
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Nový koncept hodnocení energetického příjmu a výdeje specificky využitelný u sportovců

Příklady kalkulace energetické dostupnosti

Praktická aplikace a možnosti využití ve vrcholovém sportu

13:45 Přestávka

14:00 IV. BLOK: Moderovaná diskuze nad vybranými tématy

moderátor diskuze: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Jaké jsou možnosti manipulace s příjmem sacharidů v tréninku?

Jaké je jednorázové množství bílkovin a optimální načasování jejich příjmu vůči zatížení maximalizující syntézu svalových bílkovin?

Jaký vliv na syntézu svalových bílkovin má trénovanost, charakter zatížení, věk, či denní distribuce příjmu bílkovin?

Jak dosáhnout optimální hydratace ve sportu?

Pít podle pocitu žízně - ano nebo ne?

15:30 Ukončení kurzu

Po ukončení kurzu je možné absolvovat prohlídku simulačního centra Aesculap Akademie s možností vyzkoušet si základy resuscitace na moderních simulátorech.

Aesculap Akademie je součástí světové vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. Koncern B. Braun patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Díky konstruktivnímu dialogu se zdravotníky vyvíjíme stále kvalitnější a bezpečnější výrobky a služby.